play button
play button
Czyste Rozwiązania dla przemysłu meblarskiego, drzewnego,
papierniczego oraz sortowni odpadów komunalnych

Aktualności

Działanie Ekoinnowacyjnego systemu filtracyjnego firmy Nestro

Nestro na targach Hannover Messe 2017

Nestro na targach poznańskich BUDMA 2017

Zobacz nasze produkty
w rozszerzonej rzeczywistości

W przeciwieństwie do wirtualnej rzeczywistości, która izoluje nas od otoczenia, rzeczywistość rozszerzona sprawia, że świat generowany cyfrowo nakłada się na realny obraz dzięki czemu możesz zobaczć trójwymiarowe urządzenia Nestro® podczas pracy. Pobierz katalog Nestro® AR

Nestro AR

Członek Izb

Spółka NESTRO została przyjęta w poczet 3 prestiżowych Izb gospodarczych gdzie może aktywnie włączać się w promowanie ekorozwoju i ekoinnowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie.

PIGPD to jedna z największych ogólnopolskich organizacji samorządu gospodarczego, z siedzibą w Poznaniu, działająca na terenie całego kraju. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest ustawa o izbach gospodarczych z 1989r. (z późniejszymi zmianami). Skupia podmioty zajmujące się wszelką działalnością związaną z przerobem drewna, a wśród jej członków dominują producenci tarcicy oraz producenci urządzeń do odpylania i odwiórowywania powietrza.

Izba gospodarcza "Śląsk" jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorców przede wszystkim z Górnego i Dolnego Śląska. Jej pierwsza nazwa brzmiała: Międzywojewódzka Izba Gospodarcza "Śląsk". Izba jest organizacją wspierającą i współuczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw gospodarczych na Śląsku. Jest otwarta dla wszystkich podmiotów gospodarczych i organizacji wspierających przedsiębiorczość i bazuje na dobrowolnej przynależności. Izba zrzesza przede wszystkim firmy z sektora małej i średniej przedsiębiorczości, przy czym głównie są to zakłady rzemieślnicze i usługowe oraz drobni producenci, reprezentujący przeróżne branże, z których najliczniejszą grupę stanowią zakłady branży drzewnej i pokrewne do niej, lokale gastronomiczne, pracownie florystyczne, zakłady mechaniki pojazdowej, firmy budowlano-remontowe, obróbki metalu, handlowe i usługowe.

Czytaj dalej