Czyste
Rozwiązania

dla przemysłu meblarskiego, drzewnego,
papierniczego oraz sortowni odpadów komunalnych
play button

DO ROZPOCZĘCIA TARGÓW 27.05.2021 POZOSTAŁO:

Już dziś wypełnij formularz rejestracyjny i zapewnij sobie udział w wirtualnych targach firmy NESTRO. Targi NESTRO ONLINE to między innymi:

- wirtualne stoisko NESTRO 2021
- ciekawe prelekcje i prezentacje
- dostęp do interaktywnych materiałów
- wirtualne dni otwarte - wycieczka po zakładach
- rozmowy kuluarowe w zamkniętych pokojach online
- pakiet uczestnika

Wejście na targi

Aktualności

Nestro na targach Hannover Messe 2017

Działanie Ekoinnowacyjnego systemu filtracyjnego firmy Nestro

Nestro na targach poznańskich BUDMA 2017

Zobacz nasze produkty
w rozszerzonej rzeczywistości

W przeciwieństwie do wirtualnej rzeczywistości, która izoluje nas od otoczenia, rzeczywistość rozszerzona sprawia, że świat generowany cyfrowo nakłada się na realny obraz dzięki czemu możesz zobaczć trójwymiarowe urządzenia Nestro® podczas pracy. Pobierz katalog Nestro® AR

Nestro AR

Członek Izb

Spółka NESTRO została przyjęta w poczet 3 prestiżowych Izb gospodarczych gdzie może aktywnie włączać się w promowanie ekorozwoju i ekoinnowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie.

PIGPD to jedna z największych ogólnopolskich organizacji samorządu gospodarczego, z siedzibą w Poznaniu, działająca na terenie całego kraju. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest ustawa o izbach gospodarczych z 1989r. (z późniejszymi zmianami). Skupia podmioty zajmujące się wszelką działalnością związaną z przerobem drewna, a wśród jej członków dominują producenci tarcicy oraz producenci urządzeń do odpylania i odwiórowywania powietrza.

Izba gospodarcza "Śląsk" jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorców przede wszystkim z Górnego i Dolnego Śląska. Jej pierwsza nazwa brzmiała: Międzywojewódzka Izba Gospodarcza "Śląsk". Izba jest organizacją wspierającą i współuczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw gospodarczych na Śląsku. Jest otwarta dla wszystkich podmiotów gospodarczych i organizacji wspierających przedsiębiorczość i bazuje na dobrowolnej przynależności. Izba zrzesza przede wszystkim firmy z sektora małej i średniej przedsiębiorczości, przy czym głównie są to zakłady rzemieślnicze i usługowe oraz drobni producenci, reprezentujący przeróżne branże, z których najliczniejszą grupę stanowią zakłady branży drzewnej i pokrewne do niej, lokale gastronomiczne, pracownie florystyczne, zakłady mechaniki pojazdowej, firmy budowlano-remontowe, obróbki metalu, handlowe i usługowe.

Czytaj dalej