OBEJRZYJ PRODUKT Z KAŹDEJ STRONY

Przytrzymaj lewy przycisk myszy i wykonaj ruch w lewo lub prawo.
lub
Przesuń w lewo lub prawo

Systemy wykrywania i gaszenia iskier

Systemy gaszenia iskier T&B rozpoznają iskry i gniazda żaru i w ten sposób chronią Państwa rury transportowe i instalacje filtracyjne.

Ten kompletny system jest w stanie sterować instalacjami gaśniczymi posiadającymi do 36 linii oraz można podłączyć do niego czujniki iskier, ROPy, czujniki dymu lub termiczne, a także czujniki płomieni działające na zasadzie wartości granicznych. System wyświetla alarm, czas iskrzenia i gaszenia oraz informację o miejscu zdarzenia.