OBEJRZYJ PRODUKT Z KAŹDEJ STRONY

Przytrzymaj lewy przycisk myszy i wykonaj ruch w lewo lub prawo.
lub
Przesuń w lewo lub prawo

Automatyzacja procesów i wizualizacja

Słowo innowacja nabiera nowego znaczenia w obliczu coraz wyższych wymagań ekologicznych stawianych przedsiębiorstwom drzewnym i meblarskim.

Czy wydatki związane z ekologią mogą przełożyć się na wzrost konkurencyjności firmy i jej lepszą efektywność?

Tak, jeśli dodatkowo będą stosowane zaawansowane rozwiązania automatyzacji i wizualizacji procesów technologicznych i urządzeń, poprzez zastosowanie systemów opartych na sterownikach PLC z panelem operatorskim aż po obszerne systemy sterowania procesami.

Dlatego stawiamy na ekoinnowacyjne rozwiązania w wizualizacji poprzez zastosowanie SIEMENS SIMATIC TOUCH.

Aby zautomatyzować procesy tworzymy projekty optymalnego systemu sterowania i interfejsu operatora, następnie specyfikację funkcji systemu sterowania i propozycję algorytmów sterowania.

Ekoinnowacje w systemach sterowania i wizualizacji są ważnym czynnikiem warunkującym rozwój w przemyśle meblarskim: podnoszą bezpieczeństwo, jakość i wydajność zakładów produkcyjnych.

Dlatego specjalizujemy się systemach sterowania procesami zwłaszcza w systemach odpylania. W tym zakresie oferujemy doradztwo, rozwój i modernizację istniejących systemów, włącznie z realizacją nowych projektów.

W dziedzinach techniki sterowania, pomiarów i regulacji oferujemy Państwu następujące usługi:

  • Analiza słabych punktów
  • Pomiary hałasu, zawartości pyłów i prędkości powietrza
  • Pomiary spalin
  • Doradztwo z zakresu optymalizacji procesów

Najnowocześniejsze instrumenty stanowią podstawę naszych wysokich kompetencji doradczych w dziedzinach techniki pomiarowej i regulacyjnej. Chętnie udowodnimy Państwu nasze możliwości podczas spotkania na miejscu.