OBEJRZYJ PRODUKT Z KAŹDEJ STRONY

Przytrzymaj lewy przycisk myszy i wykonaj ruch w lewo lub prawo.
lub
Przesuń w lewo lub prawo

Silosy stalowe

Silos stalowy z blachy ocynkowanej Typ NS

Silos o średnicy 6,7 metra i kubaturze całkowitej brutto zgodnie z tabelą: wersja z lejem, u dołu lub płaskodenny - do składowania suchych trocin, wiórów drewnianych (wilgotność do 15%). Płaszcz zbiornika wykonany jest z paneli blach konstrukcyjnych ocynkowanych o grubości 2mm, skręcany śrubami wraz z zewnętrznymi wzmocnieniami pionowymi i poziomymi. Konstrukcja dachu o grubości 2-3mm oraz lej w wykonaniu z blach konstrukcyjnych ocynkowanych o grubości 3mm skręcanych śrubami. Pozostałe elementy, w tym konstrukcja nośna w wykonaniu ze stali węglowej, piaskowane i malowane farbą RAL 5015. Panele z deklaracją zgodności zgodną z dyrektywą ATEX i świadectwem odbioru kontroli zgodnie z EN 10204 3.1. Ciśnienie statyczne 0,1bar. Silos zgodnie z wymaganiami dyrektywy ATEX, wyposażony jest w suchy pion przeciwpożarowy ze specjalnymi zraszaczami ,komplet paneli odciążających wybuch, których zadaniem jest rozerwanie membrany po przekroczeniu zadanej wartości nadciśnienia i odprowadzenie wybuchu do atmosfery.

Rodzaj silosu NS

A wymiar [mm]

Objętość brutto silosu płaskodennego [m3]

Objętość brutto silosu na konstrukcji z lejem [m3]

9 ringów

11130

381,98

419,15

8 ringów

9930

339,70

376,87

7 ringów

8730

297,42

334,59

6 ringów

7530

255,14

292,31

5 ringów

6330

212,86

250,00

Zastosowano następujące obliczenia wytrzymałościowe i eksplozyjne na podstawie otrzymanych danych:

  • Max. ciśnienie wybuchu – Pmax 9 bar
  • Wskaźnik wybuchowości - stała wybuchowości pyłów Kstmax 150 bar*m/s
  • Max. ciśnienie statyczne – Pstat 0,1bar
  • Obciążenie wiatrem wyznaczono zgodnie z PN-EN 1991-1-4, przyjęto max. dopuszczalną prędkość wiatru 26 m/s.
  • Nośność silosu przy ciśnieniu wewnętrznym wynosi - Pred max. 0,2 bar

Ciężar (wartość górna) składowanego materiału magazynowanego w silosie 3.8 kN/m3. Silos na dachu z otworem pod filtr stropowy Nestro lub cyklon. Do budowy silosów wykorzystujemy blachę z powłoką 275Zn, a pozostałe wszelkie elementy konstrukcyjne są cynkowane ogniowo, co gwarantuje długą żywotność naszych produktów. Silos posiada obliczenia statyczne które wykonano zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami.

Silos w komplecie z: drabiną i podestem, jednym włazem rewizyjnym na dole silosu.