OBEJRZYJ PRODUKT Z KAŹDEJ STRONY

Przytrzymaj lewy przycisk myszy i wykonaj ruch w lewo lub prawo.
lub
Przesuń w lewo lub prawo

Filtry stropowe (sufitowe)

Filtry Stropowe NESTRO produkowane są jako wbudowywane i nasadzane filtry bunkrowe w 28 rozmiarach (od 18m2 do 800m2 powierzchni filtracyjnej).

Modułowy system budowy o równomiernie stopniowanych gabarytach zapewnia właściwą powierzchnie filtracyjną dla każdej ilości powietrza. Dzięki tej modułowej budowie ewentualna rozbudowa możliwa jest w każdej chwili.

Filtr sufitowy dostarczany jest jako wbudowywany filtr bunkrowy bez obudowy, lub jako bunkrowy filtr nasadzany, z obudową odporną na wpływ warunków atmosferycznych. Wszystkie filtry stropowe dostarczane są z układem automatycznego otrząsania, a dodatkowo mogą być wyposażone we wszystkie układy zabezpieczające firmy NESTRO (czujniki dymu, instalacja gaśnicza, drabinki, klapy wybuchowe, podesty itd.)