OBEJRZYJ PRODUKT Z KAŹDEJ STRONY

Przytrzymaj lewy przycisk myszy i wykonaj ruch w lewo lub prawo.
lub
Przesuń w lewo lub prawo

Wentylatory transportowe i podciśnieniowe

3d render
3d render
3d render
3d render
3d render
3d render
3d render
Zobacz w 3d

Oferowane przez nas wentylatory promieniowe są najczęściej elementem składowym urządzeń filtrujących. Projektujemy i produkujemy wentylatory pracujące w nad- jak i podciśnieniu czyli zarówno po stronie zanieczyszczonej jak i po czystej stronie powietrza.

Aby prawidłowo dobrać wentylator istotny jest dla nas przepływ powietrza [m³/h] oraz ciśnienie [Pa] jak również rodzaj oraz ilość transportowanego materiału.

Indywidualne i zależne od specyfiki danego zakładu wymagania wobec wentylatorów zaowocowały w ostatnim czasie zaprojektowaniem i wykonaniem całej serii nowych ekoinnowacyjnych wentylatorów podciśnieniowych z energooszczędnymi silnikami klasy IE3, o sprawnościach η >86% i z ograniczeniem hałasu < 89dB.

Wymagania stawiane wentylatorom są dla NESTRO za każdym razem nowym wyzwaniem. Na te wymagania skierowana jest technologia firmy ze swoją dużą elastycznością i przystosowaniem do różnych warunków pracy. Nestro produkuje wentylatory o mocy od 1,5 kW do 90 kW i wydajności 1000-50.000 m3/h. Im wyższa sprawność, tym mniejsze zapotrzebowanie siły, to znaczy ekonomiczność jest uzależniona od wydajności. Wentylatory Nestro budowane są w wielu wariantach. Do każdego zastosowania wybieramy odpowiedni model wentylatora.

 

Typ

Przyłącze O
mm

Moc silnika 
kW

Podciśnienie (Pa)

Wydajność powietrza
m3/h

Typ S

120 do 350

1,1 do 11,0

2200

do 8.760

Typ S VM/SF

120 do 350

1,1 do 11,0

2800

Do 8.800

Typ L

200 do 450

4,0 do 30,0

2600

do 21.200

Typ L-RN

350 do 710

11,0 do 90,0

3200

do 50.000

Typ K

250 do 560

7,5 do 37,0

2600

do 25.000

Typ TS-EN

200 do 500

7,5 do 55,0

5000

do 16.100

Typ TS-RN

300 do 500

15,0 do 75,0

5500

do 22.500

Typ US-FHN

 

7,5 do 37,0

3200

do 24.500

 

Wentylatory Nestro to maszyny strumieniowe do ciągłego transportu pyłów i trocin przez urządzenia i instalacje odpylające przy obróbce drewna, papieru, jak również do transportu powietrza czystego. Wentylatory mogą pracować w trybie jedno, dwu- lub wielobiegunowym. W wentylatorze następuje transformacja doprowadzanej energii w energię ciśnienia i prędkości, a dopływ tej energii następuje poprzez łopatki umieszczone na wirniku.

Czynnik transportujący

Podstawą danych w katalogach wentylatorów jest czyste powietrze jako czynnik transportujący o gęstości odniesienia wynoszącej 1,2 kg/m3. W przypadku odmiennych warunków wymagane są dodatkowe informacje:

 • rodzaj czynnika transportującego (powietrze, spaliny, itd.)
 • gęstość czynnika transportowanego
 • względna wilgotność powietrza
 • zawartość pyłu, koncentracja pyłu, rodzaj pyłu
 • właściwości pyłu (sklejanie, zużycie, gęstość, wielkość ziaren)
 • inne zanieczyszczenia
 • informacje na temat agresywności, niebezpieczeństwa wybuchu, toksyczności, itd.

Strumień objętości

Strumień objętości w m3/s (m3/h) stanowi podstawę przy planowaniu wentylatora. Głównym aspektem jest technologiczny proces zachodzący w wentylatorze. Dlatego ważne są również:

 • stopień wymiany powietrza
 • ilości świeżego powietrza
 • prędkość przepływu przy transporcie pyłu, transport pneumatyczny

Katalogowe charakterystyki wentylatorów są wykreślane przy:

 • gęstości powietrza 1,2 kg/m3
 • ciśnieniu powietrza 1013 HP
 • temperaturze 20°C
 • względnej wilgotności powietrza 60%.

Wzrost ciśnienia

Całkowity wzrost ciśnienia pt wentylatora jako różnica między ciśnieniem całkowitym na wylocie wentylatora pt2 i ciśnieniem całkowitym na wlocie do wentylatora pt2.

Ciśnienie całkowite pt [Pa] jako suma ciśnienia statycznego pstat [Pa] i ciśnienia dynamicznego pdyn [Pa]:

pt = pstat + pdyn

Ciśnienie statyczne działa we wszystkich kierunkach i można je zmierzyć za pomocą odwiertów ciśnieniowych w rurociągu.

Ciśnienie dynamiczne powstaje przy spiętrzaniu strumienia z prędkością c [m/s] do wartości 0 przy gęstości powietrza p [kg/m3].

pdyn = p/2 * c

Istnieje duży wpływ prędkości na wysokość ciśnienia dynamicznego.

Krzywe charakterystyczne wentylatorów

Podstawą wyboru odpowiedniego typu wentylatora dla urządzenia jest przebieg pojedynczych krzywych charakterystycznych wentylatorów.

Jako krzywa charakterystyczna rozumie się:

 • całkowity wzrost ciśnienia pt, względnie wzrost ciśnienia wolno wydmuchującego wentylatora pfa
 • wymagana moc napędowa PL
 • współczynnik sprawności wentylatora
 • zależność od strumienia objętości V

Wyżej wymienione krzywe charakterystyczne odnoszą się do dokładnie ustalonego typu wentylatora, gdzie znaczenie ma również:

 • aerodynamiczny schemat konstrukcyjny
 • wielkość budowana
 • prędkość obrotowa
 • gęstość czynnika transportowanego itd.

Zużycie energii

Diagram zużycia energii dla różnych procedur regulacji:

1.Regulacja poprzez zamknieciewlotu-dławienie
2.Regulacja ilością obrotów

Oszczędności energii przez regulację dławieniem ilości powietrza (np. zasuwa odcinająca) możliwe jest do ok.60% mocy znamionowej.

Jeżeli wentylator regulowany jest płynnie za pomocą przetwornicy częstotliwości, to pobór energii można obniżyć do mniej niż 20% mocy znamionowej.

Kabina dźwiękoszczelna

Wentylator wbudowany w kabinę dźwiękoszczelną:

 • ma słynny niski poziom hałasu
 • kabiny dźwiękoszczelne budowane są w wielu wariantach