OBEJRZYJ PRODUKT Z KAŹDEJ STRONY

Przytrzymaj lewy przycisk myszy i wykonaj ruch w lewo lub prawo.
lub
Przesuń w lewo lub prawo

Lignotherm - opalanie trocinami i biomasą

Lignotherm oferuje pionierską technologię opalania drewnem spełniającą najwyższe wymagania. Technologia, która została udowodniona, z czasem została ponownie wdrożona w rozwój tego produktu

Najwyższy poziom rozwoju (state-of-the-art) technologicznego ruchomego rusztu zajmuje się automatycznym czyszczeniem i usuwaniem popiołu, zapewniając działanie w zasadzie bezobsługowo. Popiół odprowadzany ślimakiem z lewej lub prawej strony, bądź bezpośrednio do popielnika pod kotłem. Lignotherm oferuje pionierską technologię ogrzewania rozdrobnionymi odpadami drewna, trocinami, zrębkami oraz biomasą, aby spełnić najwyższe wymagania. Technologia automatycznego czyszczenia rusztu oraz usuwania popiołu nie wymaga dodatkowego nakładu pracy.

Jednak wygoda nie jest jedynym aspektem, w którym Lignotherm jest niezrównany. Wysoka temperatura komory spalania oznacza wysoka sprawność i czyste, bezpieczne spalanie. Kompletna koncepcja nie pozostawia nic do życzenia!

Zalety:

 

Wielociągowy wymiennik ciepła

 • duża powierzchnia wymiennika ciepła

 • duże drzwi rewizyjne

   

   

Budowa 4-warstwowego paleniska

 • najwyższa możliwa wydajność

 • czyste spaliny

 
 

Ruchomy ruszt z wlotami powietrza pierwotnego

 • automatyczne czyszczenie rusztu

 • bezobsługowość

   

Automatyczne usuwanie popiołu

 • śrubowe usuwanie popiołu

 • komora spalania

 
 

Wysoka temperatura komory spalania

 • duża strefa spalania

 • długi czas spalania

   

Wloty powietrza wtórnego

 • idealne spalanie

 • kontrola temperatury spalania

 

Niesamowita, sięgająca 90% sprawność, to jedna z głównych cech urządzeń serii "Lignotherm". Czyste spalanie – także w przypadku trudnych paliw – z celowym dodawaniem ogrzanego powietrza wtórnego lub wirowego zapewniają stałe wypalanie w wysokiej temperaturze. Dzięki temu parametry czystości powietrza są znacznie niższe od aktualnie obowiązujących norm czystości i wymagania, jakie obwiązywać Beda w tym zakresie w przyszłości, nie stanowią dla użytkownika urządzeń NESTRO problemu. Czterowarstwowa konstrukcja zapewnia bardzo małe straty ciepła z kotła środkowego wskutek wypromieniowania.

Inteligencja i zdolność dopasowania

Komfortowa, w pełni automatyczna eksploatacja dzięki opcjonalnemu mikroprocesorowemu sterowaniu z możliwością zdalnego diagnozowania i interfejsem do zarzadzania budynkiem stawia technikę NESTRO na najwyższym poziomie. Do tego dochodzi perfekcyjna zdolność dopasowania się do istniejących już systemów i warunków przestrzennych.

Kotły „Lignotherm“ spełniają najwyższe wymagania stawiane nowoczesnym systemom grzewczym oraz obowiązujące warunki dopuszczeni we.

 Indywidualne rozwiązania i świadomość kosztów

Niewielkie nakłady na obsługę, maksymalny komfort eksploatacji, wysokie współczynniki sprawności i łatwe czyszczenie dzięki dużym średnicom rur stanowią silne argumenty przemawiające za zastosowaniem kotłów „Lignotherm”. Dołączone filtry, urządzenia do odpylania spalin i ruchomy ruszt schodkowy stanowią specjalne dodatki, które mogą Państwo wybrać. Możliwe jest także automatyczne usuwanie popiołu.

Opcjonalnie ruszt posuwowy pozwala na spalanie wilgotnych resztek drewna o większej zawartości wody. W przypadku trudnych paliw NESTRO dostarcza posuwowy ruszt schodkowy w dwóch różnych wersjach. Dzięki temu skutecznie zapobiega się za szlakowaniu rusztu, a także zapewnia stałą homogenizacje żarowiska.