OBEJRZYJ PRODUKT Z KAŹDEJ STRONY

Przytrzymaj lewy przycisk myszy i wykonaj ruch w lewo lub prawo.
lub
Przesuń w lewo lub prawo

Separatory

Separatory służą do oddzielania i dalszego różnicowania lekkich frakcji pobieranych ze strumienia materiału (np. lekkie frakcje folii i papieru). Nawet materiały takie jak taśmy wideo i taśmy do trasowania są tu oddzielane bez problemów. Separator podzielony jest na strefy nad- i podciśnieniową.

W strefie podciśnienia materiał, który ma zostać odseparowany, zostaje zassany i wprowadzony do komór rotora śluzy. Obroty rotora śluzy można płynnie regulować - odpowiednio do danych wymagań. Powietrze transportowe uchodzi bez przeszkód przez perforowane boczne elementy rotora.

Obracający się separator jest zbudowany w taki sposób, że w bezciśnieniowej dolnej strefie do dyspozycji są zawsze dwie komory separatora do odpowietrzania i usuwania materiału. Gdy komora separatora podczas rotacji wejdzie w dolna, bezciśnieniową strefę, oddzielany materiał wypada z niej pod wpływem siły ciężkości.

Technologia ta zapewnia niewrażliwość na taśmy magnetofonowe i inne długowłókniste materiały stanowiące źródło zakłóceń.

Proces opróżniania wspomagany jest przez strumień powietrza "spłukującego", dzięki czemu uzyskuje się optymalną przepustowość i czyszczenie komór separatora.