Obróbka drewna

Obróbka drewna – rodzaj obróbki, która polega na nadaniu określonemu rodzajowi drewna określonych własności. Celem tej obróbki jest wytworzenie przedmiotu.

Rodzaje obróbki drewna:

  • obróbka drewna mechaniczna,
  • obróbka drewna cieplno-wodna lub hydrotermiczna,
  • obróbka drewna chemiczna, obróbka drewna fizykochemiczna,
  • obróbka drewna pierwiastkowa,
  • obróbka drewna wtórna.

Coraz częściej, w procesie mechanicznej obróbki drzewa, stosuje się obrabiarki CNC (tokarki, frezarki CNC).