Sortowanie odpadów

Dla sortowni odpadów materiałem wejściowym do dalszej obróbki są głównie odpady, zarówno mieszane jak i te ze zbiórki selektywnej.

Segregacji odpadów pomagają z powodzeniem wysokowydajne wentylatory o sprawności do 86-88% typu US-FHN, US-SFN pracujące po czystej stronie, wentylatory US-VS czy UL-VS do transportu pyłów, jak  również wentylatory transportowe typu TS-EN czy też L-EN o specjalnej konstrukcji wirnika, uniemożliwiającej osadzanie się materiału odpadowego na wirniku. Dzięki samoczyszczącemu się wirnikowi, wykonanemu  ze specjalnej stali, uzyskujemy niezawodność i długotrwałą pracę wentylatora.

Szerokie zastosowanie w tej branży znajdują również specjalnej konstrukcji ssawy, przepustnice, śluzy celkowe, przenośniki, cyklony czy inne konstrukcje produkowane na potrzeby klienta.