Przemysł tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne są to materiały składające się z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych. Podobnie jak w innych gałęziach przemysłu - również w tym - czyste środowisko pracy jest czynnikiem wielce istotnym. Ze względu na lekki udział części z tworzyw sztucznych i materiałów pochodzących z recyklingu, po zastosowaniu odpowiedniego filtra, z powodzeniem znajdują zastosowanie wysokowydajne wentylatory US-FHN i US-SFN o sprawności do 86-88% pracujące po czystej stronie, wentylatory US-VS i UL-VS do transportu pyłów, a także wentylatory transportowe z grupy TS czy L. Dzięki samoczyszczącemu się wirnikowi, wykonanemu  ze specjalnej stali, uzyskujemy niezawodność i długotrwałą pracę wentylatora.

Szerokie zastosowanie w tej branży znajdują też przepustnice, śluzy celkowe, przenośniki, cyklony oraz konstrukcje produkowane na potrzeby klienta.

Dużym zainteresowaniem cieszą się specjalne kontenery z przenośnikiem, magazynujące materiał odpadowy.