Materiały budowlane

Cement, wapno czy gips, zaliczamy do materiałów budowlanych