Przemysł tworzyw sztucznych

tworzywa sztuczne są to materiały składające się z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych