Sortowanie odpadów

dla sortowni odpadów materiałem wejściowym do dalszej obróbki są głównie odpady