Przemysł papierniczy

papierniczy to gałąź przemysłu związana z produkcją masy włóknistej, papieru i tektury